14 EKİM 2022, CUMA
13:00 - 14:10 Açılış Konuşması
  Mehmet Akif TOPÇUOĞLU (Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD & Türk Nöroloji Derneği)
  Zehra DURNA (Demiroğlu Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu & Nöroloji Hemşireliği Derneği)
14:10 - 14:15 Ara
14:15 - 15:30 I. OTURUM: İNME
  Oturum Başkanları:
  Mehmet Akif TOPÇUOĞLU (Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD & Türk Nöroloji Derneği)
  Zehra DURNA (Demiroğlu Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu & Nöroloji Hemşireliği Derneği)
  Konuşmacılar ve Konu Başlıkları:
  İnme Tanımı, Epidemiyolojisi, Fizyopatolojisi, Tanı ve Tedavisi
  Ezgi YILMAZ (Hacettepe Ünniversitesi)
  Akut İnme Yönetim Sistemleri ve İnme Üniteleri
  Özlem AYKAÇ (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi)
15:30 - 15:45 Ara
15:45 - 17:00 II.OTURUM: AKUT İNME TEDAVİSİNDE STANDARTLAR
  Oturum Başkanları:
  Ayfer KARADAKOVAN (Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi)
  Özlem KÜÇÜKGÜÇLÜ (Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi)
  Konuşmacılar ve Konu Başlıkları:
  İnme Süphesiyle Acile Gelen Hastanın Hemşirelik Yönetimi 
  Sakine BOYRAZ ÖZKAVAK (Adnan Menderes Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi)
  Hiperakut İskemik İnmede IV Trombolitik Tedavi
  Simge KALAV (Adnan Menderes Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi)
  Nörogirişimsel Tedavi Döneminde Hemşirelik Yönetimi
  Mukadder MOLLAOĞLU (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi)
  İnmeli Hastalarda ilk 24 saat monitörizasyon (vital bulgular, kan şekeri, nörolojik takip)
  Gülsen ÇAĞLAR (Hacettepe Üniversitesi Hastanesi Nörolojik Yoğun Bakım Ünitesi)
17:15 - 17:30 Birinci Günün Değerlendirilmesi
  Zeliha TÜLEK (İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi)
15 EKİM 2022, CUMARTESİ
09:00 - 10:30 III. OTURUM: MULTİPL SKLEROZ
  Oturum Başkanları:
  Sakine BOYRAZ ÖZKAVAK (Adnan Menderes Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi)
  Zeliha TÜLEK (İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi)
  Konuşmacılar ve Konu Başlıkları:
  Tanım, Epidemiyoloji, Fizyopatoloji, Tanı ve Tedavi      
  Bilge PİRİ ÇINAR (Zonguldak Üniversitesi)
  Multipl Sklerozda Hemşirelik Yaklaşımı – Relapslı Dönem 
  Zeliha TÜLEK (İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi)
  Multipl Sklerozda Hemşirelik Yaklaşımı – Progresif Dönem
  Zeynep TOSUN (Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu)
  Multipl Sklerozda Tedaviye Uyum
  Öznur USTA YEŞİLBALKAN (Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi)
10:30 - 10:45 Ara
10:45 - 12:00 IV. OTURUM: EPİLEPSİ
  Oturum Başkanları:
  Mukadder MOLLAOĞLU (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi)
  Aylin ÖZAKGÜL (İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi)
  Konuşmacılar ve Konu Başlıkları:
  Tanım, Epidemiyoloji, Fizyopatoloji, Tanı ve Tedavi 
  Utku Ogan AKYILDIZ (Adnan Menderes Üniversitesi)
  Epilepsili Hastanın Hemşirelik Bakımı
  Mukadder MOLLAOĞLU (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi)
  Epilepside Psikososyal Sorunlar ve Stigma
  Kübra YENİ (Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi)
12:00 - 12:15 Günün Değerlendirilmesi
  Sakine BOYRAZ ÖZKAVAK (Adnan Menderes Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi)
16 EKİM 2022, PAZAR
09:00  10:30 V. OTURUM: NÖROLOJİK YOĞUN BAKIM VE HEMŞİRELİK
  Oturum Başkanları:
  Ayfer KARADAKOVAN (Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi)
  Sakine BOYRAZ ÖZKAVAK (Adnan Menderes Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi)
  Konuşmacılar ve Konu Başlıkları:
  Hemodinamik izlem
  Aysel ÇAVUŞOĞLU (İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nöroloji Kliniği)
  Mekanik Ventilasyon
  Gülsen ÇAĞLAR (Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nöroloji Kliniği)
  KİBAS ve Beyin ödemi
  Naile ALANKAYA (Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi)
  Nutrisyon
  Aylin ÖZAKGÜL (İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi)
  Deliryum
  Özlem KÜÇÜKGÜÇLÜ (Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi)
10:30 - 10:45 Ara
10:45 - 12:30 Oturum Adı: Sözel Bildiriler
  Oturum Başkanları:
  Zehra DURNA (Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu)
  Zeliha TÜLEK (İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi)
12:30 Kapanış
  Zehra DURNA (Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu)