09:00-09:30 Açılış Konuşması
Mehmet Akif TOPÇUOĞLU, Zehra DURNA
09:30-10:30 İNME
Oturum Başkanları: Mehmet Akif TOPÇUOĞLU, Zehra DURNA
  İnme Tanımı, Epidemiyolojisi, Fizyopatolojisi, Tanı ve Tedavisi
Turgay DEMİR
  Akut İnme Yönetim Sistemleri ve İnme Üniteleri
Mine Hayriye SORGUN
10.30-11.00 KAHVE ARASI
11:00-12:30 AKUT İNME TEDAVİSİNDE STANDARTLAR
Oturum Başkanları: Ayfer KARADAKOVAN, Özlem KÜÇÜKGÜÇLÜ
  İnme Süphesiyle Acile Gelen Hastanın Hemşirelik Yönetimi
Sakine BOYRAZ ÖZKAVAK
  Hiperakut İskemik İnmede IV Trombolitik Tedavi
Simge KALAV
  Nörogirişimsel Tedavi Döneminde Hemşirelik Yönetimi
Mukadder MOLLAOĞLU
  Inmeli Hastalarda İlk 24 Saat Monitörizasyon (Vital Bulgular, Kan Şekeri, Nörolojik Takip)
Zeynep TOSUN
12.30-13.30 ÖĞLE YEMEĞİ
13.30-15.00 PANEL: NÖROLOJİK YOĞUN BAKIM VE HEMŞİRELİK 1
Oturum Başkanları: Sakine Boyraz ÖZKAVAK, Zeliha TÜLEK
  Hemodinamik İzlem
Aysel ÇAVUŞOĞLU
  Mekanik Ventilasyon
Gülsen ÇAĞLAR
  KİBAS ve Beyin Ödemi
Naile ALANKAYA
15.00-15.15 KAHVE ARASI
15.15-16.30 PANEL: NÖROLOJİK YOĞUN BAKIM VE HEMŞİRELİK 2
Oturum Başkanları: Naile ALANKAYA, Zeynep TOSUN
  Disfaji
Zeliha TÜLEK
  Nutrisyon
Aylin ÖZAKGÜL
  Deliryum
Özlem KÜÇÜKGÜÇLÜ
09:30-10:30 PANEL: EPİLEPSİ VE HEMŞİRELİK
Oturum Başkanları: Mukadder MOLLAOĞLU, Aylin ÖZAKGÜL
  Tanım, Epidemiyoloji, Fizyopatoloji, Tanı ve Tedavi
Aylin BİCAN DEMİR
  Çocukluktan Erişkinliğe Epilepsiye Uyum
Ayşegül İşler DALGIÇ
  Epilepside Psikososyal Sorunlar ve Stigma
Kübra YENİ
  Epilepside Bakım Yönetimi
Mukadder MOLLAOĞLU
10.30-11.00 KAHVE ARASI
11.00-12.00 SÖZEL BİLDİRİLER
Oturum Başkanları: Zehra DURNA, Zeliha TÜLEK